Mobilya Almanın Altın Kuralları

Mobilyaların insan hayatındaki önemi çok büyüktür. Bedenen ve fikren dinlenmeye ihtiyacı olan insanın aradığı rahatlık ve huzur, kullanışlı ve iyi döşenmiş mobilyayla elde edilebilir.


Kötü bir mobilya, sebep olduğu sırt, adale, bel ve ayak ağrıları gibi zararlarının yanında psikolojik olarak da kişiyi rahatsız ve huzursuz eder.


Bunun yanı sıra vaktinden önce bozulur, eskir ve kısa bir zaman sonra da onarılması, yenilenmesi zorunlu hale gelir. Bu yüzden mobilyaların seçiminin çok iyi yapılması gerekir.


İhtiyacınız olan bir mobilya her bakımdan rahat, kullanışlı, uzun ömürlü olmalı ve dolayısıyla değerini karşılamalıdır. Bu sebeple satın alacağınız herhangi bir koltuk, kanepe, sandalye hakkında yeterli bilginiz olmalıdır. Bu bilgi çok sayıda mağaza gezilerek elde edilebilir. Görünüşü güzel olan bir mobilyanın fiyatı ve kullanımı size uygun olmayabilir.


Diğer taraftan dayanıklı, rahat ve uygun fiyatta olan mobilyanın da görünüşü güzel olmayabilir. Bu nedenle, mobilyanın sadece dış görünüşüne bakmak yeterli değildir. Kullanılma biçimi de kontrol edilmelidir.


Seçim yapılırken, mobilyanın fiyatı ve rahatlığı kadar, birden fazla amaç için kullanılabilmesi, kapladığı alan, dayanma süresi, bakım masrafları da göz önünde tutulmalıdır. Yasal bir zorunluluk olmasına rağmen, mobilyaların özelliklerini de içeren kullanma kılavuzları çoğu zaman tüketiciye verilmemektedir.


Bu durumda önce o ürüne ait kullanma kılavuzu istenmeli, kılavuzun verilmemesi durumunda ise mobilya dikkatli bir şekilde incelenmeli, ayrıca satıcıdan tüm bilgiler edinilmelidir.


Mobilyanın yapımında kullanılan ağacın cinsi, birleştirme yerlerinin sağlamlığı ve cilasının düzgün olması da, satın almaya karar vermede önemli faktörlerdendir. Satın alınması düşünülen mobilyadaki döşemelik malzemenin kolay yanmayan, terletmeyen ve kolay temizlenen özellikte olması tercih sebebidir.


Alınan mobilyanın eve veya büroya teslim masraflarının fiyata dahil olup olmadığı, satın almadan önce öğrenilmelidir. Mobilyaları satın almadan önce; aile bütçesi ön planda tutulmalı, mobilyanın kullanılma amacı, dekorasyondaki yeri ve önemi dikkate alınıp, ihtiyaç durumu ortaya çıkarılmalıdır. Bu durumda yalnız yeni alınacakları değil, varsa eski eşyaları da dikkate almak gerekir. Mobilyaların seçiminde ihtiyaçlar, ekonomik durum ve zevk oldukça önemlidir. Ayrıca kullanışlılık, sağlamlık ve uzun ömürlülük gibi hususlar da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.